Avainsana-arkisto: ansiotulo

Yrittäjän veroprosentti ja verotus

Yrittäjän veroprosentti on mitä on

Yrittäjän veroprosentti, tässä tapauksessa yksityisen elinkeinoharjoittajan verotus lasketaan siten, että veronalaisista varoista vähennetään vähennyskelpoiset velat. Tulos verotetaan yrittäjän ansio- tai pääomatulona. Pääomatulo vastaa 20% yrityksen nettovarallisuudesta, loppu taas verotetaan ansiotulona. Nettovarallisuus lasketaan verovuotta edeltävän vuoden tuloista. Verovelvollisena voit myös vaatia laskea pääomatulon verotusta 10% mikäli yrityksen tulos on pieni, eikä sinulla yrittäjänä ole muita ansiotuloja esim. palkkatyöstä (tällöin pääomatulon veroprosentti on kiinteä 30% jolloin ansiotulojen veroprosentti on huomattavasti pienempi). Mikä sitten on yrittäjän veroprosentti? Onko se tuo 20%? Se on ehkä lähimpänä totuutta tällä hetkellä. Jos taas työskentelet puolisosi kanssa yhdessä, voi ansiotulo-osuuden jakaa puolisoiden kesken, riippuen työpanoksesta. Muulloin työpanos katsotaan yhtä suureksi, ellei siitä tehdä ilmoitusta erikseen. Yksityisenä elinkeinoharjoittajana et voi maksaa itsellesi, puolisollesi tai alle 14-vuotiaille verotuksessa vähennyskelpoista palkkaa. Mitä varakkaampi liike on, sitä suurempi verotus pääomatulosta. Jos taas pääoma on negatiivinen tai nolla, on yritystulo kokonaan progressiivisesti verotettava ansiotulo. Kaikki verotettavat tulot tulee ilmoittaa verohallinnolle. Hämärintä on, että yksityisotot eivät vähennä firman tulosta. Kaikki yksityisotot mitä otat firman tililtä, on valtion näkökulmasta edelleen kyseisellä tilillä. Tästä rahasta sinun tulee siis edelleen maksaa ansiotuloveroa valtiolle. Kaikkea ei kannata nostaa pois, sillä jossain välissä sitä joutuu siitäkin maksamaan veroa. Joko ennakkoverona tai täydennysmaksuna vuoden lopussa.

Mainokset